Chỉ tiêu nước nuôi tôm – Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của tôm

0 Comments

Muốn tôm sinh trưởng bà phát triển tốt, bà con nên quan tâm đến các chỉ tiêu nước nuôi tôm như: độ pH, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan, chỉ số ORP, độ mặn, độ cứng, độ đục trong nước,.. Chất lượng nước là yếu tố cực kỳ quan trọng trong nuôi thủy sản, […]


Công nghệ điện hoá siêu âm xử lý nước nuôi tôm bằng cách tạo ra vi bọt khí

0 Comments

Tiến sĩ Lê Quang Tiến Dũng và nhóm cộng sự đã nghiên cứu thành công giải pháp “Điều chế vi bọt khí sử dụng công nghệ điện hóa – siêu âm và ứng dụng trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản”. Nghiên cứu đã mở ra một hướng mới trong việc khử trùng, cải […]