Chỉ tiêu nước nuôi tôm – Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của tôm

0 Comments

Muốn tôm sinh trưởng bà phát triển tốt, bà con nên quan tâm đến các chỉ tiêu nước nuôi tôm như: độ pH, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan, chỉ số ORP, độ mặn, độ cứng, độ đục trong nước,.. Chất lượng nước là yếu tố cực kỳ quan trọng trong nuôi thủy sản, […]